weten wat er speelt
kennis delen

Werkgevers hebben minder oog voor hun personeel

10 september 2015

Onder deze titel bericht het FD van 10 september jl. over het rapport “Vraag naar Arbeid” van het Sociaal en Cultureel Planbureau waarin het SCP constateert dat personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden, het begeleiden van met ontslag bedreigd personeel naar ander werk en diversiteitsbeleid minder belangrijk zijn geworden voor Nederlandse werkgevers.

Oorzaken afnemende belangstelling

Oorzaken voor deze afnemende belangstelling voor hun personeel en investeringsbereidheid in de medewerkers wordt verklaard door effecten van de economische crisis. Maar ook door snelle toename van de flexibilisering van arbeid. In de jaren 90 van de vorige eeuw was de inzet van tijdelijke contracten 30%; in 2013 was dat al 63%.

Scholing wordt door vakbonden afgewezen als een leuk extraatje, want naar hun mening is het cruciaal voor de Nederlandse economie en uiteindelijk het eigen succes van de ondernemingen. In 2011 gaf nog 72% van de werkgevers prioriteit aan thema’s scholing en arbeidsvoorwaarden; in 2013 was dit nog maar 66%. Ook de aandacht voor goede arbeidsomstandigheden daalde in belang voor werkgevers van 85% (2003) naar 78% (2013).

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van werknemers blijft aandacht houden, maar investeringen in scholing nemen juist niet toe.

Dit is extra schrijnend nu de werkloosheid onder ouderen de grootste uitdaging is voor de Nederlandse economie (onderzoek van het ING Economisch Bureau d.d. 10-9-2015). Die werkloosheid is nu al historisch hoog, maar zal de komende jaren verder toenemen. Met name ook omdat het profiel van ouderen steeds minder aansluit (geen permanente scholing) op de behoeften van werkgevers. Over een paar jaar komt Nederland in de situatie dat werkgevers vacatures niet vervuld kunnen krijgen en tegelijk dat ouderen werkloos thuis zitten.

En dan te bedenken dat het CBS onlangs meldde dat de arbeidsmarkt aantrekt en dat ook ouderen in toenemende mate weer aan de slag komen. Enthousiast meldde het CBS dat mensen ouder dan 30 jaar (!) weer meer aan de slag komen en dat er zelfs gevallen bekend zijn dat ook een 50-plusser weer een baan heeft gevonden!!

(Bron: Het Financieele Dagblad)