weten wat er speelt
kennis delen

Weggepoetst met een bloemetje

OPINIE - 13 april 2015 - Door Marjan Reitsma.

16 april is het weer Secretaressedag, de dag voor leidinggevenden om – traditiegetrouw - hun secretaresse in het zonnetje te zetten en zo hun waardering te tonen. Maar is Secretaressedag nog wel steeds de manier om die waardering over te brengen? Sommigen vinden van wel, anderen van niet. Tot die laatste groep behoort ook Marjan Reitsma: “Ik vind Secretaressedag een overbodige dag”. Marjan heeft als ervaren freelancer veel ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven en (semi)overheidsorganisaties, in uiteenlopende management ondersteunende en projectrollen.

“Het hele idee van een speciale dag om daarmee een bepaalde vakgroep in het zonnetje te zetten snap ik niet. Er is toch ook geen dag voor salarisadministrateurs, stewardessen of tal van andere beroepen? Betekent dat dan dat zij wel de waardering krijgen die ze wensen? Tuurlijk niet! Te weinig waardering krijgen is echt niet iets dat is voorbehouden aan secretaressen. Het is waar, er is in het algemeen sprake van onderwaardering voor de (ervaren) management ondersteuner. Maar ik denk ook dat dit deels door de ondersteuner zelf komt. Net als in de huidige maatschappij, moet je voor jezelf opkomen. En dat ligt volgens mij niet in de aard van het (secretariële) beestje.”

“Secretaressedag is volgens mij ooit in het leven geroepen om de ‘echte’ secretaresse centraal te stellen. Om zo erkenning te krijgen voor de verantwoordelijkheden, taken en verplichtingen die deze beroepsgroep kent. Blijkbaar was daar destijds behoefte aan. Maar in de loop der jaren is er een andere invulling aan gegeven; de vraag om waardering lijkt te zijn weggepoetst met een (al dan niet verplicht) bloemetje.”

“Hoe het dan wel zou moeten zijn? Heel simpel; schaf deze overbodige dag af. In plaats daarvan zouden leidinggevenden zelf het initiatief moeten nemen om eens tijd vrij te maken in hun agenda voor een goed gesprek met zijn/haar secretaresse, buiten de reguliere beoordelings- en functioneringsgesprekken om. En in dat gesprek, bijvoorbeeld tijdens een lunch, heel duidelijk de waardering uitspreken voor haar/zijn inspanningen. En aandacht geven voor het vak van ondersteuner en de benodigde kwaliteiten. Op een moment in het jaar dat zij zelf kiezen, los van de commerciële (en verplichte) druk die Secretaressedag nu met zich meebrengt.
Ik vermoed dat de professionele secretaresse vandaag de dag veel meer gebaat is bij een goed gesprek over haar/zijn toekomst of over mogelijke opleidingen en trainingen die gevolgd kunnen worden. Of wat te denken van een bezoek aan een internationale vestiging, vakliteratuur of een workshop? De nadruk zou naar mijn mening dus op de inhoud moeten liggen. Maar als er dan toch gekozen wordt voor een niet-inhoudelijke attentie op Secretaressedag, maak het dan zo persoonlijk mogelijk; zorg dat het in de interessesfeer ligt van de ontvanger en koop die attentie zelf.”