weten wat er speelt
kennis delen

Vertrouwen in de toekomst keert terug

24 november 2014

Sinds 2011 heeft het Nederlandse bedrijfsleven niet meer zo’n sterk vertrouwen gehad als nu. Dit blijkt uit cijfers die het CBS onlangs gepubliceerde. Ondernemers zijn positiever geworden over de verwachte omzet, export en investeringen, in vergelijking met voorgaande jaren.

Verwachtingen

Een derde van de ondernemers is ervan overtuigd dat er in 2015 een hogere omzet behaald gaat worden. Slechts 1 op de tien verwacht een lagere omzet. Ook de omzet uit export gaat volgens hen toenemen. De verwachting met betrekking tot investeringen is eveneens positiever geworden; 20% van de ondernemers denkt in 2015 meer te gaan investeren dan zij in 2014 deden. 15% denkt dat dat bedrag lager zal uitvallen. En de rest, maar liefst 65%, denkt evenveel te gaan investeren. Hiermee is de teneur van de afgelopen jaren doorbroken.

Werkgelegenheid

Als we kijken naar het vertrouwen van ondernemers met betrekking tot de werkgelegenheid, zijn de reacties voorzichtig te noemen. Iets minder dan de helft van de ondernemers denkt dat de personeelsomvang gaat toenemen. De anderen – een kleine meerderheid dus - verwachten dat deze zal afnemen. Er wordt dus, per saldo, geen groei in de werkgelegenheid verwacht. Gelukkig zijn er aanzienlijk minder bedrijven die denken personeel te moeten afstoten in 2015.

Alle sectoren

Het ondernemersvertrouwen is in bijna alle sectoren toegenomen. Voornamelijk in de industrie en detailhandel zijn ondernemers positief. In de groothandel was het vertrouwen al groot. En dat is zo gebleven. Het vertrouwen in de bouwsector is weer hersteld, na een terugval te hebben gehad in het vorige kwartaal. De Nederlandse ondernemers zijn nu een jaar lang positief gestemd en het vertrouwen is in ruim drie jaar niet zo groot geweest als nu. 

Wij delen dit positieve gevoel en zien de toekomst ook met veel vertrouwen tegemoet.