weten wat er speelt
kennis delen

VAR wordt Beschikking geen loonheffing (BGL)

29 september 2014

Een flexwerker dient nu een VAR-verklaring te overhandigen aan een opdrachtgever, zodat er geen onduidelijkheid is over de afdracht van loonbelasting en premies. Maar in de loop van 2015 gaat deze Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnen en wordt het vervangen door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL).

Opdrachtgever wordt medeverantwoordelijk

De reden die aan de invoering van de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) ten grondslag ligt, is dat de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt voor de beoordeling van de arbeidsrelatie, zoals geformuleerd in het Wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Deze wet is bedoeld om De Belastingdienst beter onderscheid te kunnen laten maken tussen een dienstverband en ondernemerschap. Om daarmee ondernemers te ondersteunen en schijnconstructies tegen te gaan.

Financiële consequenties

Bij de VAR vraagt de zelfstandige professional vooraf een oordeel van De Belastingdienst of zijn/haar inkomen wel of niet wordt beoordeeld als loon. De opdrachtgever is daar niet bij betrokken. En ondervindt daar logischerwijze ook geen hinder van, als blijkt dat er toch sprake was van een dienstverband. De (financiële) consequenties zijn dan volledig voor de zzp’er. Maar met de komst van de BGL worden beide partijen verantwoordelijk. De opdrachtgever moet, als blijkt dat er toch sprake was van een dienstbetrekking, de loonheffingen alsnog afdragen. 
De opdrachtgever dient ook een aantal administratieve werkzaamheden te verrichten. Zo is hij verplicht een kopie van de beschikking te bewaren in de administratie en dient hij zelf de identiteit van de zzp’er vast te stellen. De BGL komt voort uit het feit dat er momenteel veel schijnconstructies zijn; professionals die op papier als zzp’er werken, maar in de praktijk toch een dienstbetrekking hebben. Het kabinet wil deze constructies bestrijden.

Bijlage met voorwaarden en omstandigheden

De BGL wordt alleen afgegeven als de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen. En anders wordt er geen BGL afgegeven. Bij de BGL zit een bijlage met voorwaarden en omstandigheden waaronder het werk uitgevoerd moet worden. Deze zijn gebaseerd op de antwoorden die de opdrachtnemer in de aanvraag heeft gegeven. De opdrachtgever moet deze bijlage goed controleren. Als de inhoud van de bijlage niet overeenkomt met de praktijk, is de beschikking niet meer geldig en dient de opdrachtgever zelf te beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en betalen. Een andere optie is dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vraagt een nieuwe beschikking aan te vragen, met daarin de juiste voorwaarden en omstandigheden.

Meer over de BGL …

De BGL is niet verplicht; opdrachtgevers zijn vrij om opdrachtnemers zonder een BGL een opdracht te verstrekken. Wel dient de opdrachtgever dan zelf te beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en betalen. 
De BGL is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Mocht de opdrachtnemer de werkzaamheden dan nog niet hebben afgerond, dient er opnieuw een beschikking te worden aangevraagd. De BGL wordt niet automatisch verlengd. 
De opdrachtnemer hoeft niet voor elke opdracht een nieuwe beschikking aan te vragen, zolang de werkzaamheden, voorwaarden en omstandigheden maar kloppen met de praktijk.