Interessante
bijzaken

Tekort aan medewerkers steeds nijpender

08 maart 2018

De verkrappende arbeidsmarkt wordt steeds meer voelbaar. Bedrijven kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Zo zeer zelfs, dat bedrijven die goed zijn voor 13% van de Nederlandse economie belemmerd worden in hun groei, omdat er geen personeel is om aan de vraag te voldoen. Vorig jaar was dit nog “slechts” in 7% het geval.

Op verzoek van dagblad De Telegraaf heeft de Rabobank de cijfers onderzocht. In bijna alle sectoren zijn vacatures moeilijk in te vullen. Het aantal moeilijk in te vullen vacatures nadert in rap tempo het record in 2008, juist vóór de financiële/economische crisis. Volgens het UWV zal dit aantal toenemen door de aanhoudende groei van de economie. Dit jaar wordt een economische groei van 3,3% voorspeld; volgend jaar nog eens 2,7%. Uit cijfers van de uitzendbranche wordt duidelijk dat zelfs voor ongeschoolde arbeid vacatures in toenemende mate moeilijk te vervullen zijn.

Irreële eisen?

In commentaren op Facebook op deze berichten in De Telegraaf reageren mensen boos. Volgens de meesten zijn er nog genoeg mensen op zoek naar een baan, maar worden zij vaak niet eens uitgenodigd op een sollicitatie. Als voornaamste redenen worden daarbij genoemd:
-      voor ouderen (50 of 55+) is bij werkgevers geen belangstelling;
-      de eisen die aan medewerkers worden gesteld zijn te hoog;
-      het geboden salaris voor het te verrichten werk is te laag.

Al 15 jaar werven en selecteren wij als professioneel bemiddelingsbureau medewerkers voor opdrachtgevers (bedrijven, organisaties, instellingen); dus zowel in de perioden vóór de economische crisis als tijdens die crisisperiode en ook nu bij een sterk aantrekkende economie.

In alle drie perioden slaagden en slagen wij er in om ook de zogenaamd oudere kandidaten (zeg boven de 55 jaar) te plaatsen in alle branches en sectoren, zowel bij profit als not-for-profit organisaties. De nieuwe, oudere medewerkers functioneren tot volle tevredenheid van opdrachtgevers en zijn gewaardeerde (ervaren) collega’s met een sterke wil om kwaliteit te leveren vanuit een gezonde (ouderwetse?) arbeidsethos.

Bijblijven

Natuurlijk merken wij dat de eisen die aan gezochte medewerkers worden gesteld veranderen in gelijke tred waarmee onze economie zich ontwikkelt. Digitalisering, innovaties, ontwikkelingen op het eigen vakgebied, globalisering, de informatiestromen en de internetontwikkelingen (social media) hebben invloed op de gevraagde kennis en vaardigheden, maar ook op de gewenste persoonlijke kenmerken van kandidaten. Omdat wij altijd al, in elke fase van het bestaan van ons bedrijf, werken met professionals ondervinden wij geen onoverkomelijke problemen met de (terechte) eisen die opdrachtgevers aan kandidaten stellen. Van elke professional, in welk beroep of welke functie dan ook, mag immers verwacht worden dat zij hun kennis op peil houden en door een Leven Lang Leren zichzelf geschikt houden voor de arbeidsmarkt. Overigens ondersteunt de werkgever dit ook vaak.

Een bijzonder aspect is misschien ook wel dat onze kandidaten de wil en ambitie hebben om met plezier te werken (en daar ook iets voor over te hebben). Zonder onredelijke eisen te stellen aan de werkgever met betrekking tot vrije tijd, roosters, bijzonder verlof. En zonder geklaag over te hard moeten werken of over te saai, niet uitdagend genoeg werk en te geringe kansen voor een snelle doorgroei naar een (te) hoog niveau.

Managen van (salaris)verwachtingen

Het salaris dat, passend bij verschillende functies, wordt geboden (al dan niet krachtens cao) levert naar onze jarenlange ervaring nauwelijks tot geen problemen of discussies. Mits de verwachtingen over en weer vóór de eerste kennismaking goed zijn uitgesproken en gemanaged. Natuurlijk is het salaris, of beter: het totale arbeidsvoorwaardenpakket, een essentieel onderdeel bij het uiteindelijk aannemen van een nieuwe medewerker en vice versa vóór het aanvaarden van een nieuwe uitdagende job. Ook daarbij is onze rol het realiseren van een perfecte match, dat ook in praktisch alle gevallen slaagt binnen de grenzen van redelijkheid. Of het nu gaat om vaste functies of om interim opdrachten met een uurtarief dan wel een uitzendconstructie. Maar als een nieuwe medewerker te hoog te paard zit zal hij/zij eerst eens bij zichzelf te rade moeten gaan. Wat voor een functie (gegeven leeftijd, kennis, ervaring, functie-eisen en plaats in de organisatie) passend is laat zich tegenwoordig redelijk eenvoudig opzoeken. Dan wordt men ook een serieuzer gesprekspartner bij de bespreking van de arbeidsvoorwaarden.

Onze toegevoegde bewezen waarde

Toegegeven: de arbeidsmarkt is krap en dat zal vooralsnog zo blijven.

Eisen die worden gesteld zullen zich (blijven) aanpassen aan de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Juist in deze tijden met een ogenschijnlijk moeilijker arbeidsmarkt is het daarbij voor zowel werkgevers als werknemers raadzaam om een beroep te doen op professionals zoals wij, die zich al jaren hebben bewezen de perfecte match te kunnen maken tussen de gezochte kandidaat en de gestelde vacature. In welke economische periode dan ook.