weten wat er speelt
kennis delen

Na het seminar ...

08 juli 2014

Integriteit in de praktijk

In onze praktijk merkten we dat secretaressen in toenemende mate te maken kregen met integriteitsdilemma’s op de werkvloer. Dit was voor ons aanleiding adviesbureau Berenschot opdracht te geven een uniek onderzoek te houden onder bestuurders van organisaties. Centraal daarbij stond de vraag naar de verwachtingen van bestuurders met betrekking tot integriteit binnen hun organisaties en het gewenste handelen van hun secretaresse bij lastige dilemma’s. De resultaten van dit onderzoek werden vervolgens gepresenteerd tijdens een seminar. Vandaag de dag is integriteit nog steeds onderwerp van gesprek. Wij vroegen ons af hoe de aanwezige secretaresse nu aankijkt tegen het veelbesproken begrip en hoe het seminar haar geholpen heeft in de dagelijkse praktijk.

Herkenbaar

Gertine Hofstede - Executive Assistant voor de CFO van Randstad Holding - was een van de aanwezigen tijdens het seminar: “De titel van het seminar (namelijk: ‘De Secretaresse: reddende engel in duivelse dilemma’s’) trok direct mijn aandacht en intrigeerde mij. Toen bleek dat het een inhoudelijk seminar zou zijn over integriteitsdilemma’s besloot ik me aan te melden. Als (directie)secretaresse heb ik ook te maken met dilemma’s. Echter, nog niet eerder op het gebied van integriteit. Het leek mij daarom bijzonder interessant ervaringen van andere vakgenoten en specialisten te horen. En te leren van hun verhalen en adviezen. Bovendien zijn er maar weinig vakinhoudelijke evenementen voor de secretaresse dus wilde deze kans niet aan mij voorbij laten gaan.”

Breder begrip

Een secretaresse is geen bestuurder en draagt dus ook niet dezelfde verantwoordelijkheid. Maar zij heeft wel een unieke positie, omdat zij dicht op de bestuurder zit. De bestuurder leeft in een wereld waarin snel veel beslissingen moeten worden genomen en de secretaresse kan ongevraagd helpen bij het reflecteren op moeilijke situaties. Hofstede: “Ik zette vroeger eigenlijk standaard al ‘integer’ op mijn c.v. bij kernkwaliteiten. Omdat ik mezelf zie als iemand die ‘vertrouwelijk’ omgaat met andermans verhalen. Dat is wat ik onder integriteit verstond. Inmiddels, en daar heeft het seminar van Pro Assistance een grote rol in gespeeld, zie ik integriteit als een breder begrip. Hoewel ik nog nooit te maken heb gehad met dilemma’s op het gebied van integriteit, heeft het wel mijn interesse gekregen. Indien ik in de toekomst te maken krijg met een dergelijk dilemma, ben ik me nu bewuster van mijn rol en verantwoordelijkheden hierin. Leeftijd en ervaring spelen hier volgens mij ook een rol; door (levens)ervaring is de mens nu eenmaal beter in staat zijn grenzen aan te geven”.

Bespreekbaar maken

Secretaressen blijken volgens het onderzoek een drietal waarden erg belangrijk te vinden: het handelen volgens wetten en regels, de loyaliteit naar hun leidinggevende en het handelen in het organisatiebelang. Hofstede herkent zich in die waarden: “Ik besef me nu dat integer handelen niet alleen afhangt van het eigen handelen, maar ook te maken heeft met de loyaliteit naar de leidinggevende en de organisatie waar je voor werkt. En van wetten en regels. Deze kunnen tezamen voor een spanningsveld zorgen waardoor dilemma’s ontstaan. Reden te meer het onderwerp op de agenda te zetten en de dialoog hierover te voeren.” Dit sluit naadloos aan bij een van de aanbevelingen van ons onderzoek; bestuurders moeten in gesprek gaan met hun secretaressen om zodoende de verwachtingen over integer handelen naar elkaar uit te spreken. En om overeenkomsten en verschillen te ontdekken in de wijze waarop ze over integriteit denken.

White paper

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? We hebben het voor u gebundeld in een white paper. Hierin komen onder andere de verwachtingen van de bestuurder aan bod en worden diverse voorbeelddilemma’s aan de kaak gesteld.