weten wat er speelt
kennis delen

Secretaressedag, zin of onzin?

OPINIE - 16 april 2014 - Door Miranda van Mondfrans.

Morgen is het weer Secretaressedag. De dag dat, traditiegetrouw, de secretaresse in het zonnetje wordt gezet. Een Amerikaans initiatief waar sinds 1989 ook in Nederland aandacht aan wordt besteed. Maar doet deze dag wel recht aan het vak van secretaresse? Een vak dat zich enorm heeft ontwikkeld. Wij vinden dat Secretaressedag een achterhaald fenomeen is geworden.

Door Secretaressedag in een sneu hoekje

Een speciale dag in het leven roepen voor een specifieke groep mensen impliceert dat deze mensen ondergewaardeerd worden en niet op de juiste waarde worden geschat. “We zetten de secretaressen daarmee in een sneu hoekje”, stelt Miranda van Mondfrans, eigenaar van Pro Assistance. “En dat is nu precies het hoekje waar deze doelgroep niet in thuis hoort”. Door de verdere automatisering en digitalisering, met als gevolg de globalisering en de veel snellere manier van werken, heeft het vak zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Daarnaast wordt het steeds inhoudelijker; er wordt een hoog denkniveau gevraagd, soms zelfs universitair. “Secretaressen zijn professionele ondersteuners die niet alleen meer operationeel zijn, maar ook meedenken, pro-actief zijn en zelfstandig kunnen handelen. En zij weten waar het om draait in een organisatie.”

Waardering voor professionaliteit

Met het tonen van waardering is natuurlijk niets mis. Maar om dit nu op een vastgestelde dag, enigszins geforceerd en onder druk van de commercie te doen, dat slaat de plank finaal mis volgens Van Mondfrans. “Secretaressen zijn niet gebaat bij secretaressedag. Deze groep heeft er veel meer aan als hun professionaliteit erkend wordt en er sprake is van wederzijds respect. En dat er mogelijkheden geboden worden tot het volgen van terzake doende vakopleidingen of een lidmaatschap van een vereniging.”