weten wat er speelt
kennis delen

Rotterdam groeit

14 oktober 2015

Rotterdam heeft in 2015 een bovengemiddelde economische groei van 2,7% gerealiseerd. En ook in 2016 wordt diezelfde groei verwacht. Dat maakte het ING Economisch Bureau vandaag bekend in de door hen uitgebrachte regiovisie Groot-Rijnmond.

Binnenlandse economie

De groei van de Rotterdamse economie is voornamelijk te danken aan de binnenlandse economie. De regio profiteert bovengemiddeld van de toenemende koopkracht van de consument en de herstellende huizenmarkt. Maar ook van de zakelijke dienstverlening en het herstel in de sterk vertegenwoordigde transport- en logistieke sector.

Daarnaast laat het toerisme een positieve ontwikkeling zien. Deze sector wordt dan ook een steeds belangrijker wordende bron van inkomsten voor Rotterdam. Mede door de media-aandacht voor nieuwe, iconische gebouwen als De Rotterdam, het nieuwe Centraal Station en de Markthal. Maar ook een aanbeveling in de Rough Guide en de uitverkiezing als Europese stad van 2015 hebben daaraan bijgedragen.

De internationale aandacht voor de stad en diverse initiatieven op het gebied van starters, hebben het ondernemersklimaat in Rotterdam bovendien een flinke impuls gegeven. Mede daardoor is het vertrouwen van ondernemers gestegen.

Geopolitieke onrust

Van de internationale handel moet de Rotterdamse economie het de komende tijd minder hebben. Deze zal de rol van sterke aanjager niet kunnen vervullen. De internationale geopolitieke onrust (met o.a. Rusland) en de bekoelde Chinese economie zijn hier de belangrijkste oorzaken van. Maar ook is nog onduidelijk of de groei in de Duitse economie kan aanhouden (mede door problemen in Duitse auto-industrie). En ook de wereldhandel begeeft zich momenteel niet in de meest sterke fase. Allemaal factoren die merkbaar zijn in de (container)overslag. En een verdere groei in de weg kunnen staan.

Vraag naar hoger opgeleiden groeit gestaag

Het banenaanbod in de regio van Groot-Rijnmond laat zowel flinke pieken als dalen zien. De vraag naar hoger opgeleiden groeit alsmaar sneller, met een mismatch op de regionale arbeidsmarkt als gevolg. En lager opgeleiden hebben het moeilijk; door de komst van digitalisering verdwijnt er werkgelegenheid.

Meer mensen zijn werkzaam in de (zakelijke) dienstverlening en zorg. De gezondheids- en welzijnszorg is de belangrijkste banenmotor van deze regio. Maar ook bedrijven die actief zijn in de specialistische zakelijke dienstverlening (zoals onderzoeks- en adviesbedrijven) laten een flinke toename in het aantal banen zien. Evenals de detailhandel. Het aantal banen in de bouw is echter aan het afnemen.

Toekomst

Zoals gezegd zal ook in 2016 sprake zijn van groei voor de Rotterdamse economie. Veel bedrijven hebben hun markt al zien verbeteren en het ondernemersvertrouwen is toegenomen.

De arbeidsmarkt blijft echter een aandachtspunt. Er is nog te weinig aansluitende werkgelegenheid. Veelal komen schoolverlaters de arbeidsmarkt op met een MBO-I of II niveau, wat een te lage startkwalificatie blijkt. Stimuleren van doorstuderen blijft daarom belangrijk.

Om ook in de toekomst te kunnen blijven concurreren, zal de regio mee moeten gaan in de technologische ontwikkelingen. Deze zullen hun impact op de Rotterdamse economie claimen.