weten wat er speelt
kennis delen

Nieuw label speelt in op toenemende vraag naar project support

01 maart 2014

Vanaf 1 maart 2014 kunnen projectorganisaties terecht bij PS Project Support in Amsterdam. Het nieuwe label van het gevestigde Pro Assistance B.V. springt hiermee in op de toenemende vraag naar gekwalificeerde project support professionals. Het bureau bemiddelt professionals die ondersteunen op project- of programmaniveau of ingezet worden in een centraal PMO of projectbureau.

Toenemende flexibiliteit in inzet van arbeid 

Pro Assistance B.V. - sinds 2003 het werving- & selectiebureau voor managementondersteuning in het hogere segment - bemiddelt al jaren in project support functies. Door de toenemende vraag naar functies binnen dit vakgebied wordt gestart met PS Project Support. Directeur Miranda van Mondfrans licht toe: “Organisaties werken anno 2014 steeds meer op projectmatige wijze vanwege de flexibiliteit. Daardoor hebben ze snel en tijdelijk behoefte aan gekwalificeerde ondersteuning. Professionals die heel bewust binnen een toegewijd team willen werken, naar een vooraf gesteld doel, binnen een afgesproken periode. Dit type mens dient bovendien zowel inhoudelijk en analytisch sterk te zijn als generalistisch en moet het jargon beheersen. Een vakopleiding in projectmatig werken, zoals PRINCE2 of IPMA-D, stellen wij daarom als voorwaarde.”

De werkwijze

De dienstverlening van PS Project Support bestaat uit het bemiddelen en plaatsen van gekwalificeerde professionals voor project support functies. Bijvoorbeeld voor een IT-afdeling waar een nieuwe applicatie moet worden geïmplementeerd. Of bij de herontwikkeling van een bedrijventerrein waar de projectmanager ondersteuning nodig heeft. PS Project Support heeft ruime ervaring met project support en treedt daardoor als adviseur op voor zowel opdrachtgevers als kandidaten. Na de bemiddeling wordt er intensief contact onderhouden met beide partijen. Na afronding van elk project evalueert het bureau de samenwerking om te sturen op kwaliteit.

Over PS Project Support en Pro Assistance B.V.

PS Project Support is een handelsnaam van Pro Assistance B.V. dat sinds 2003 actief is in de werving & selectie en bemiddeling voor managementondersteuning. PS Project Support biedt oplossingen aan opdrachtgevers in de publieke en private sector op het gebied van projectondersteuning. Dit doen zij door het bemiddelen van gekwalificeerde professionals uit een eigen pool van aangesloten zelfstandigen en door het plaatsen van gekwalificeerde vaste professionals.
PS Project Support is gevestigd in Amsterdam.