Pro Associate Lunch
Huis ter Duin

Pro Associate Lunch 2016

OPINIE - 09 november 2016

Pro Assistance heeft het bijzondere initiatief genomen om afgelopen 3 november een "Pro Associate Lunch" te organiseren in het sfeervolle Grand Hotel Huis ter Duin. Het was een unieke gelegenheid om met vakgenoten, die allen werkzaam zijn voor het topmanagement, in een ongedwongen setting van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Tijdens deze lunchbijeenkomst trad dr. Stefan Peij, directeur van Governance University en tevens partner bij EY Boards & Governance Services, op als gastspreker met een interessante presentatie over Corporate Governance. De tendens is dat van een management assistant wordt verwacht dat zij kennis heeft van goed bestuur. Vanuit haar specifieke positie, kennis en nauwe betrokkenheid bij wat er zich binnen de boardroom afspeelt, kan zij als intermediair tussen bestuur en toezichthouders een belangrijke coördinerende en anticiperende rol vervullen.

Na de inleiding over de “board room dynamiek” en de rol van een management assistant werden de aanwezigen gevraagd om per tafel hierover te discussiëren. Dit leidde tot mooie gesprekken en vernieuwde inzichten.

Miranda en team, dank voor het organiseren van deze inspirerende bijeenkomst en bijzonder dat ik hierbij aanwezig mocht zijn!

Zerlina Rompa, executive assistant algemeen en financieel directeur,

Meijers Assurantiën BV, Amstelveen