weten wat er speelt
kennis delen

Prinsjesdag 2014: de werkloosheid MOET omlaag

16 september 2014

Ieder jaar gaat onze specifieke interesse uit naar de wijzigingen op het gebied van arbeid en werkgelegenheid. In de ‘Werk- en groeibrief’ staan maatregelen die de werkloosheid op korte termijn moeten beperken en op de langere termijn de dynamiek op de arbeidsmarkt moeten vergroten. De acties richten zich zowel op arbeid als op groei.

Werk moet lonen

  • De komende herziening van het belastingstelsel richt zich op het verlagen van lasten op arbeid.
  • De doelstelling ‘125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking’ wordt met aanvullende maatregelen ondersteund.
  • De kinderopvangtoeslag wordt meer gericht op werk.

Vraag en aanbod op elkaar laten aansluiten

  • Als werkzoekende doorstromen van een krimpsector naar een groeisector, is niet gemakkelijk. Het ontbreekt de werkzoekende vaak aan de benodigde kennis. Sectoren kunnen cofinanciering krijgen voor concrete bij- of omscholingstrajecten.    
  • Binnen de zogenaamde sectorplannen, wordt de ‘brug-WW’ geïntroduceerd. Deze brug-WW verkleint de risico's voor werkgevers bij het in dienst nemen van medewerkers en verhoogt de kans op werk voor hen die al langere tijd thuiszitten. Daarmee vergroot het de kans op een baan met omscholing richting een groeiberoep of -sector.
  • In de eerste zes maanden werkloosheid behouden ouders hun recht op kinderopvangtoeslag.

Meer talent in Nederland

Meerdere maatregelen richten zich op de ontwikkeling van talent.
Voor werknemers is het interessant dat een leven lang leren gestimuleerd gaat worden door de flexibilisering van het aanbod van het mbo en het hoger onderwijs.

Wij zijn vooral benieuwd hoe de plannen voor scholing en talentontwikkeling geconcretiseerd worden. In ons werk ervaren we dagelijks hoe belangrijk de juiste papieren zijn. En zien we dat opdrachtgevers risico’s mijden. Laat dit een nieuwe impuls zijn die voor beweging gaat zorgen.