Overdenken en vooruitkijken

22 december 2017

Het mooie van het eind van het jaar is de tijd die je gegund wordt om zaken eens te overdenken. Een kritische reflectie, teleurstellingen doorleven, processen om aan te scherpen, samenwerkingen (opnieuw) intensiveren óf durven beëindigen en al wat goed is behouden. Om weer een solide basis te leggen voor een nieuw en zonder twijfel uitdagend jaar. 

Ook in 2017 bleef onze focus gericht op het bieden van adequate oplossingen aan onze opdrachtgevers. Dat is, naast onze oprechte aandacht voor kandidaten, waar we voor staan en waar we simpelweg gewoon goed in zijn. Ondanks een aantrekkende economie bleek niet iedere organisatie in een positieve flow te zitten. Reorganisaties of zelfs sluitingen kwamen dit jaar toch nog (te) vaak voor. Daartegenover stonden gelukkig ook veel nieuwe opdrachtgevers waar we voor zijn gaan werken. Ook in Rotterdam, Den Haag en Brabant, waar we steeds meer naamsbekendheid krijgen.

De millennial

Is er een eenduidige definitie te geven van millennials? Het blijft een interessante groep waar we nog steeds niet over zijn uitgepraat. Niet alleen aan de kandidaatkant maar ook aan de opdrachtgeverszijde hebben wij regelmatig met deze hoog opgeleide dertigers te maken. Een groep die hoge verwachtingen over zichzelf, een functie en het leven heeft. Het houdt ons in alle opzichten scherp.

Naast deze generatie en hun manier van werken blijft voor ons het werken in partnerschap van groot belang. Volledig wederzijds vertrouwen, een langdurige relatie, én onze kennis van de markt in combinatie met ons kandidatenbestand leveren nog steeds de mooiste resultaten op. Misschien niet de meest trendy manier van werken en soms schijnbaar meer passend bij een voorgaande generatie, maar wel het meest efficiënt en doeltreffend voor alle partijen.

Een nieuw jaar

Van 2018 gaan we een memorabel jaar maken. We zullen zeker uitgebreid stilstaan bij ons 15-jarig bestaan, maar andere zaken zullen zeker minstens zoveel aandacht krijgen. Onze leidende positie dwingt ons om continu na te blijven denken hoe om te gaan met de veranderende markt en onze rol daarin. De afgelopen 15 jaar hebben ons gebracht waar we nu staan, maar we willen door. Stilstaan is sowieso voor ons nooit een optie. Veranderingen zullen zich blijven voordoen, maar aan onze manier van werken, onze persoonlijke benadering, onze inzet en ons streven naar kwaliteit en de aandacht voor opdrachtgevers en kandidaten zullen geen concessies worden gedaan. Integendeel, we gaan aan deze waarden nog intensiever vorm en inhoud geven. Met een sterk, gedisciplineerd, hecht en gefocust team dat ook nog eens veel plezier met en aan elkaar beleeft.

Wij kijken zeer uit naar het nieuwe jaar; om onze ideeën verder vorm te geven en om onze opdrachtgevers de secretariële ondersteuning te geven die zij nodig hebben om hun uitdagingen aan te gaan.

Wij wensen iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar.