weten wat er speelt
kennis delen

Nyenrode: voor directiesecretaresse en management assistent

20 oktober 2015

De spilfunctie van de topsecretaresse in het krachtenveld tussen bestuurders en toezichthouders wordt weleens onderschat en vaak ontbreekt het de directiesecretaresse / management assistent aan specifieke kennis op het vlak van Corporate Governance. Het programma Foundations of Corporate Governance is speciaal ontwikkeld voor de ervaren directiesecretaresse en management assistent die zijn/haar kennis en inzicht op het gebied van Corporate Governance wil vergroten zodat hij/zij ook op dit vlak als sparringpartner kan fungeren.

Grondbeginselen Corporate Governance

Het programma begint met het uitbreiden van de kennis die de deelnemers hebben in de grondbeginselen en mechanismen van Corporate Governance. Met behulp van praktische en actuele casuïstiek zal daarna het eigen standpunt verder ontwikkeld worden. Hierbij wordt up-to-date, praktische kennis op fundamentele gebieden aangeboden, onder leiding van Nyenrode Hoogleraren. Het uiteindelijke doel is om een ieder die met of voor Raden van Commissarissen werkt beter beslagen ten ijs te laten komen. Na afloop ontvangt de directiesecretaresse / management assistent een waardevol Nyenrode certificaat.

Zes modules

Het programma bestaat uit zes modules waarin aandacht wordt besteed aan de thema’s Corporate Governance Grondbeginselen, Besluitvorming & Organen, Raad van Commissarissen, Ethiek, Leiderschap en Capita Selecta.

De programmadata voor najaar 2015 zijn*:

  • 24 november 2015, 09.30 - 17.00 uur
  • 8 december 2015, 09.30 - 17.00 uur
  • 12 januari 2016, 09.30 - 17.00 uur

De programmadata voor voorjaar 2016 zijn*:

  • 31 mei 2016, 09.30 - 17.00 uur
  • 14 juni 2016, 09.30 - 17.00 uur
  • 28 juni 2016, 09.30 - 17.00 uur

Het programma wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Hier vind je meer informatie: Foundations of Corporate Governance.   

 Foundations of Corporate Governance | Nyrenrode