interessante
bijzaken

Nieuwe privacyverklaring en cookiestatement

24 mei 2018

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en kandidaten die zich bij ons inschrijven. Het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonsgegevens acht Pro Assistance van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens zullen door ons nooit aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld of worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u uw gegevens aan ons hebt verstrekt. Dit was altijd al zo en blijft onveranderd ons uitgangspunt.

Nieuwe Privacyverklaring

Tot nu hebben wij ons altijd mede gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb), in de wandelgang Privacywet genoemd. Deze wet verdwijnt en in mei 2018 wordt  in plaats van die wet nieuwe Europese wetgeving van kracht, de General Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland per 25 mei 2018 van kracht als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG stelt aan ons als verwerkingsverantwoordelijke hoge eisen met betrekking tot opslag en gebruik van door u aan ons verstrekte gegevens. De wet geeft aan degenen die hun gegevens hebben verstrekt bepaalde rechten (b.v. inzage, correctie, blokkering).

Wij hebben passende technische (ICT) en organisatorische maatregelen die de wet voorschrijft om uw persoonsgegevens te beveiligen doorgevoerd.

In overeenstemming met de AVG hebben we ook onze Privacyverklaring vernieuwd. De volledige tekst van dit nieuwe Privacy Statement vindt u op onze website. Klik daarvoor hier.

Cookiestatement

Als onderdeel van de technische maatregelen hebben wij besloten om bij het aanbieden van onze diensten gebruik te maken van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In ons Cookiestatement leest u alles over het gebruik door ons van cookies. De volledige tekst van het Cookiestatement kunt u vinden op onze website. Klik daarvoor hier.