weten wat er speelt
kennis delen

Nederlandse economie groeit!

11 augustus 2015

In alle sectoren van de Nederlandse economie gaat het de goede kant op. De meeste sectoren zijn weer op het niveau van voor de crisis. Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening is de groei aanzienlijk te noemen. En ook in 2016 zal de bedrijvigheid in onze economie blijven toenemen. Zo blijkt uit de vandaag door ABN AMRO gepubliceerde studie ‘Prognoses Economie en Sectoren’.

Sectoren

De IT-dienstverlening (toename van 25%) en het luchttransport (toename van 20%) zijn de grootste stijgers.

Binnen de zakelijke dienstverlening zijn het vooral de uitzendbedrijven, organisatieadviesbureaus en aanbieders van juridische diensten die in positieve zin opvallen. Deze organisaties profiteren van het verbeterde zakelijk klimaat en de grote vraag naar technisch personeel.

De bouw is bezig aan een inhaalslag, voornamelijk door een omslag op de woningmarkt en het toegenomen vertrouwen. Echter, de niveaus van voor de crisis zijn nog (lang) niet bereikt. De productie ligt nog steeds 20% lager en in de woningbouw kampt men met een waardedaling van bijna 40%.

Ook de industrie weet te profiteren van de breed gedragen groei. Over de eerste maanden van 2015 noteren branches als de houtindustrie, transportmiddelenindustrie en meubelindustrie behoorlijke groeicijfers.

De laagste groei wordt door ABN AMRO verwacht in de agrarische en voedingssectoren. Dit zijn sectoren die relatief ongevoelig zijn voor schommelingen in de conjunctuur. De impact van de crisis is hier ook het kleinst geweest.

ING maakte vandaag ook haar economische vooruitzichten bekend en constateert eveneens een aanzienlijke groei in de meeste sectoren. De zorgsector, zo geven zij aan, is een van de sectoren die die groei niet meemaakt; hier is zelfs sprake van krimp, als gevolg van bezuinigingen en stelselwijzigingen.

Minder faillissementen

Het aantal faillissementen is in het eerste halfjaar van 2015 met 16% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Ook die ontwikkeling is bemoedigend te noemen en een teken dat we de crisis achter ons laten.

Vertrouwen in de toekomst

Het vertrouwen van ondernemers in onze economie is eveneens bemoedigend; dit vertrouwen is het hoogst sinds vier jaar en wordt breed gedragen in vrijwel alle sectoren. Maar ook het consumentenvertrouwen begeeft zich weer op het niveau van voor de crisis: het CBS maakte in juni en juli van dit jaar bekend dat we met de hoogste cijfers te maken hadden sinds acht jaar.

ABN AMRO geeft aan dat de groei in 2015 en 2016 gestaag toeneemt. Het groeitempo zal waarschijnlijk wel iets gaan afnemen.