weten wat er speelt
kennis delen

De markt trekt aan!

20 augustus 2014

Voortdurend horen wij de laatste tijd dat ‘het weer aantrekt’ en dat ‘de recessie voorbij is’. Heel fijn natuurlijk, die positieve geluiden, maar is er ook reden toe? Voor een aantal sectoren gaat dit positieve geluid in ieder geval (nog) niet op. Denk aan de zorgsector en overheid waarbij de focus gericht is op het beperken van uitgaven. Maar gelukkig blijken er meer voorbeelden te noemen die dat positieve geluid wel onderschrijven. De bouwsector bijvoorbeeld, heeft momenteel dan wel te maken met flinke omzetdalingen, toch liggen er al veel nieuwe opdrachten op de plank en lijkt het iets beter te gaan met de huizenverkoop. Ook met de detailhandel gaat het goed. Deze sector heeft sinds twee jaar haar eerste groei weer geboekt. En als we kijken naar de sector waarin wij actief zijn, die van wervings- & selectiebureaus, zijn ook daar de inkomsten in het tweede kwartaal van dit jaar sterk gestegen.

Vertrouwen

Als we verder kijken dan de verschillende marktsectoren, is het algemene gevoel ook positief. Het ondernemersvertrouwen is sinds juli 2011 niet zo hoog geweest en het aantal faillissementen niet zo laag. De productie van de industrie laat een lichte stijging zien, evenals de export. Ook worden er weer meer bedrijfsinvesteringen gedaan (met uitzondering van de investeringen voor woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur) en is het Nederlandse bedrijfsleven voor het eerst in 3 jaar weer positief over het economische klimaat. Dat onze markt weer aantrekt, blijkt gelukkig dus echt zo te zijn! Maar door de - nog steeds - tegenvallende groei van de totale bedrijfsinvesteringen en een licht dalend consumentenvertrouwen in deze maand (nog wel boven het gemiddelde van afgelopen 20 jaar) zijn we er nog lang niet.

Arbeidsmarkt

Als wervings- & selectiebureau zijn wij uiteraard geïnteresseerd in het effect van deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En ook dat blijkt zich de goede kant op te ontwikkelen; het totaal aantal vacatures laat al drie kwartalen op rij een stijging zien en volgens het CBS neemt de dynamiek toe doordat een steeds groter deel van deze vacatures ook daadwerkelijk wordt ingevuld. De grootste groei wordt gerealiseerd bij de commerciële dienstverlening, door een toename van vacatures in de handel en ICT-branche.

Uit de stijgende inkomsten van wervings- & selectiebureaus kunnen we concluderen dat de arbeidsmarkt weer klaar is voor toptalenten. En die ontwikkeling is ook bij Pro Assistance goed merkbaar. Vanaf het begin van dit jaar is de vraag van opdrachtgevers naar kundige secretaressen met specifieke ervaring enorm aan het toenemen. Voor de ervaren en hoogopgeleide (directie)secretaressen is dit goed nieuws. Door deze ontwikkelingen zijn ook wij ervan overtuigd; de markt is inderdaad aan het aantrekken.

We gaan de toekomst dus met veel enthousiasme en goede verwachtingen tegemoet. En we blijven het vak van secretaresse op de kaart zetten, nu meer dan ooit.