weten wat er speelt
kennis delen

Lager verzuimpercentage in tijden van crisis

04 april 2014

Nog niet eerder hebben we zo’n laag ziekteverzuimpercentage als in 2013 gehad. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Nederland was het verzuimpercentage het afgelopen jaar maar liefst 3,9% (per 1000 werknemers waren er 39 ziek). De economische crisis ligt hier, naar alle waarschijnlijkheid, aan ten grondslag; mensen zouden zich minder snel ziek melden uit angst hun baan te verliezen.

Meer werknemers zorgen voor hoger verzuimpercentage

Naarmate organisaties meer werknemers hebben, wordt het ziekteverzuimpercentage hoger. Bij organisaties met minder dan tien werknemers bedroeg het verzuim 1,6% in 2013. Bij bedrijven met aantallen tussen de tien en honderd werknemers was het verzuim 3,4%. Een ruime verdubbeling dus. Bij de grote organisaties (vanaf honderd werknemers) was het met 4,7% zelfs bijna drie keer zo hoog.

Jongere werknemers minder vaak ziek

Ook per bedrijfstak zijn er verschillen te ontdekken. De horeca heeft met 2,2% het laagste verzuim. Reden hiervoor is het relatief hogere aantal jongere werknemers; het verzuim neemt toe met de leeftijd van de werknemer. Ook binnen de landbouw en financiële dienstverlening was er sprake van een laag percentage. Sectoren met een hoge score waren o.a. het onderwijs, openbaar bestuur, de zorg en water- en afvalbedrijven. 

(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek)