Catch of the day
5 oktober 2016

Kreet + LogieOndoordachte, holle kreten. Ongefundeerde leuzen. Het kritiekloos gebruiken van modewoorden en modieuze uitdrukkingen. Oftewel: kretologie. In de jaren 70 van de vorige eeuw is deze schertsende term ontstaan. Waarschijnlijk studententaal. In deze groep vinden veel woorden hun oorsprong. Helemaal in die zeventiger jaren waarin jongeren duidelijk een stem kregen en er veel grenzen werden verlegd en taboes doorbroken. De term kretologie gebruik ik ook. Ik denk best vaak, maar ik heb nooit nagedacht over de opbouw van het woord. Kreet + logie. Een kreet met ogenschijnlijke leer. Grappig. Ik kom hierop omdat ik steeds meer het gevoel heb dat we met elkaar communiceren in en denken vanuit kretologieën. Een leuk onderwerp dat ik “graag oppak om ermee te stoeien”.

Duurzame commerciële gedachte

Een flinke reeks met voorbeelden zou ik kunnen geven, maar ik moet me nu beperken. Neem een begrip als “duurzaamheid”. Dit woord wordt naar mijn idee te pas en te onpas gebruikt. Als je niet bewust leeft en denkt, ben je niet helemaal van deze tijd. Toch lijkt het woord in de afgelopen jaren een containerbegrip te zijn geworden waar echt alles onder wordt geschaard. De oorspronkelijkheid verliest zijn kracht.

Wij schreven ons ooit in voor een aanbesteding en de aanbestedende organisatie had een hoofdstuk opgenomen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit leek een serieus selectiecriterium. Het uitgangspunt is goed, maar vonden ze dit nu intrinsiek belangrijk of namen ze dit artikel op als onderdeel vanuit een modieuze gedachte? Hoeveel belang werd er daadwerkelijk gehecht aan een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering? Naar bleek: eigenlijk niet.

Een trotse medewerker van een niet nader te noemen organisatie vertelde over het lopende nieuwbouwproject. Er werd vanuit een volledig duurzame gedachte gebouwd. Dat werd iedereen voorgehouden. Er werd echter gebouwd in the middle of nowhere. Ver weg van een aansluiting met het openbaar vervoer.

In hoeverre zijn “duurzaamheid” en “mvo” commercieel attractief geworden?

Druk, druk, druk

Hoe vaak hoor jij de term “afspraak is afspraak”? Wij dagelijks. Zowel bij organisaties, kandidaten als leveranciers. Als je iedereen mag geloven dan zou je voor een groot deel van de dag dus praktisch zeker weten wat je die dag mag verwachten. Je weet dan namelijk wanneer kandidaten komen voor een interview, wie er belt op het afgesproken tijdstip, wanneer je een terugkoppeling krijgt op een gepresenteerd profiel, een antwoord op een offerte of wanneer je een product opgeleverd krijgt. Maar dat is niet zo. Het is juist opvallend wanneer iemand wél zijn afspraak nakomt. Het percentage mensen/organisaties dat zijn afspraken daadwerkelijk nakomt staat niet in relatie tot wat er wordt toegezegd. Dus: hoe hol is deze kreet nu eigenlijk geworden? Net zoals het vaak gebruikte excuus daarop: “door drukte ben ik er niet aan toegekomen”. Met deze uitspraak denk je alles te kunnen goedpraten, maar die zin is juist net zo nietszeggend en modieus.

Zorgwekkend

Ook wij moeten alert zijn in het gebruik van kreten zoals: stressbestendig, proactief, professionele werkhouding en servicegerichte instelling. Komt mijn betekenis overeen met die van jou? Hoe complex kan de agenda voor de één zijn en zo simpel voor de ander? Werkdruk veroorzaakt stress bij je collega terwijl het jou “in je kracht” zet. Eigenlijk zijn er veel inhoudsloze woorden die we dagelijks gebruiken. We denken elkaar te begrijpen, maar ik durf te wedden dat we vaak volledig langs elkaar heen praten en denken. Metacommunicatie, dus.

Over ongefundeerde leuzen en kreten gesproken. Wij denken in Nederland een beschaafd debat te kunnen voeren. Elkaar niet beledigen, maar de ander overtuigen met argumenten. Is het ook daarom dat we met grote ogen naar de Amerikaanse verkiezingen kijken. Waar ze elkaar blijkbaar ongegeneerd mogen uitmaken voor alles wat mooi en lelijk is. Dat vinden we nu vermakelijk en levendig (en sommigen zelfs de kracht van democratische verkiezingen), maar nog even en we kijken er niet meer van op om volledig ondoordachte kreten als waarheid te mogen debiteren. Dan raken we verder weg van enkel het spottende en dat is eigenlijk nog zorgwekkender.Reacties via Disqus