weten wat er speelt
kennis delen

Jan Kees de Jager keynote spreker

02 september 2013

We zijn bijzonder trots klinkende namen aan ons seminar te hebben kunnen verbinden. Een interessante mix van stevige inhoud en top-amusement zorgt voor een boeiende middag.

Centraal staat de presentatie van het onderzoek dat Berenschot in onze opdracht heeft gehouden onder bestuurders. Voor het eerst is gericht onderzocht wat de verwachting van bestuurders is met betrekking tot integriteit binnen hun organisaties en het (gewenste) handelen van secretaressen bij lastige dilemma’s. Iedere aanwezige krijgt na afloop een whitepaper mee met de resultaten van dit onderzoek. 
Prof. dr. Muel Kaptein, publicist en hoogleraar in de bedrijfsethiek aan de Erasmus universiteit, reflecteert op de resultaten vanuit een theoretisch kader. 

Keynote spreker van de middag is oud-minister van Financiën Jan Kees de Jager. Hij belicht het thema niet alleen vanuit zijn ervaring als voormalig bewindspersoon maar ook als ondernemer. Bestuurders Doekle Terpstra en Han Dieperink gaan in discussie met topsecretaressen. Miranda van Mondfrans gaat nader in op de bijzondere positie van secretaressen binnen organisaties. Een scène uit het succesvolle en zeer toepasselijke toneelstuk ‘De Verleiders’ zorgt voor de nodige luchtigheid. Presentator van het seminar is schrijfster Saskia van Basten Batenburg. Tot slot zijn we bijna rond met een grote naam uit de showbizz voor de afsluiting van het seminar.

Tijdens een drankje en een hapje is na afloop voldoende tijd om na te praten.

Het seminar wordt van 13.30 uur tot 18.30 uur gehouden in het DeLaMar theater in Amsterdam.

Wilt u dit seminar bijwonen? E-mail dan naar seminar@pro-assistance.nl.