weten wat er speelt
kennis delen

Investeren in samenwerking

OPINIE - 30 januari 2015 - Door Miranda van Mondfrans.

Onlangs stond in de Volkskrant het artikel "Spookvacatures en gejatte cv's". Daarin werd heel terecht de werkwijze van enkele dubieuze recruitmentbureaus aan de kaak gesteld. ‘Cowboys’ die er schimmige praktijken op nahouden en de recruitmentbranche daarmee een negatief imago bezorgen. De visie van de serieuze, professionele bureaus op die schimmige praktijken ontbrak daarin jammer genoeg. En ook werd het grote verschil in de werkwijze onvoldoende belicht naar mijn idee.

De oplossing? Verdieping!

De economische recessie en nieuwe (online) wervingsmethoden liggen waarschijnlijk ten grondslag aan de komst van bureaus die aan nepvacatures en cv’s schuiven hun bestaansrecht trachten te ontlenen. Zij denken daarmee in te spelen op een behoefte van opdrachtgevers om op snelle, goedkope wijze kwalitatieve kandidaten te krijgen. Maar kwaliteit kost tijd en aandacht. En dat staat haaks op de werkwijze van dit soort bureaus.

Mijn ervaring is dat opdrachtgevers in toenemende mate bewust kiezen voor kwaliteit. En kritischer worden bij de keuze voor een externe partij. Die kritische houding wordt gevoed door verdieping. Immers, er kunnen alleen weloverwogen beslissingen worden gemaakt als een organisatie weet welk bureau het best bij hen past, wie er gespecialiseerd is, welk bureau zijn kandidaten oprecht kent en het wervingsprobleem weet te omarmen. M.a.w. bij welk (specialistisch) bureau de kans van slagen het grootst is. Maar daarvoor moet het gesprek worden aangegaan. En zullen zowel de opdrachtgever als het bureau ‘commitment’ naar elkaar moeten uitspreken. Een transparante manier van werken is daarbij essentieel. De grote verschillen in werkwijze tussen de cowboys enerzijds en professionele bureaus anderzijds worden zo bloot gelegd. Waardoor schimmige praktijken worden bestreden.

Samenwerking

Schimmige praktijken worden in vrijwel alle sectoren bedreven. Dat is niet een exclusief probleem voor de wervingsbranche. Neemt niet weg dat wervingsbureaus en opdrachtgevers hun ogen daar niet voor moeten sluiten. Maar hoe beter te bestrijden dan de samenwerking aan te gaan en zodoende te zorgen voor een professionaliseringsslag van de sector? Door ons te blijven verdiepen en te investeren in de samenwerking. Met altijd hetzelfde einddoel: het leveren van kwaliteit.