Investeer in jezelf

05 februari 2017

Bedrijven zien grote aantallen werknemers pas in beweging komen als het te laat is. Zij voelen te weinig prikkels om in de eigen loopbaan te investeren. Bij ontslag (om wat voor reden dan ook) wordt de transitievergoeding gevoeld als vrij besteedbaar inkomen in plaats van een mobiliteitsbudget waarmee de overstap naar een nieuwe carrière kan worden betaald. Ondanks dat er al jaren wordt gepraat over een Leven Lang Leren en dat niet investeren in jezelf (schadelijke) gevolgen heeft.
In februari van elk jaar starten weer veel en allerlei opleidingen in heel Nederland. Het goede moment om je te bezinnen en het pleidooi van AWVN werkgeversvoorman ter harte te nemen: maak van het transitiebudget een individuele scholingsrecht/budget.

Start nu!

Bezin je nu al op wat je wilt of moet gaan doen als je huidige baan om wat voor reden dan ook straks niet meer bestaat. Als je wacht tot het moment van ontslag ben je te laat. In heel Nederland starten nu, in februari, ongelooflijk veel opleidingen van allerlei soort en aard en niveau. Er zijn in Nederland 1.400 (!) subsidiepotten voor een leven lang leren, om- en bijscholing, naast fiscale tegemoetkomingen. Er is dus geen enkele praktische reden om niet aan permanente educatie te doen, behalve geen zin (of zogenaamd geen tijd).

En dat is des te meer van belang nu dienstverbanden korter en korter worden; ook de vaste overeenkomsten. Banen zijn eindig en voor je eigen leven heb je vanzelfsprekend een eigen verantwoordelijkheid; dat kun je niet bij een werkgever neerleggen. Daarbij komt dat de gemiddelde levensduur van een (groot) bedrijf inmiddels is teruggelopen van tientallen jaren naar nog geen 20 jaar. Veel historisch gegroeide plichten, aanspraken en verantwoordelijkheden kan een bedrijf dus domweg niet meer waarmaken.

Maak een scan van jezelf

Wees eerlijk tegen jezelf en maak een kort overzicht van je actuele inzetbaarheid: wat is je specialisme, opleiding en ervaring en is daar nog wel vraag naar? Welke vaardigheden mis je? Hoeveel pensioen heb jij opgebouwd? Kun je achteruit in salaris? Welke groei kun en wil je nog realiseren? Welke talenten kun je verder ontwikkelen en welke werkzaamheden zijn straks (veel) gevraagd?

Het is verstandig om met je huidige leidinggevende (beoordelaar) het gesprek aan te gaan. Dat is geen zwakte, maar getuigt van realiteitszin en ambitie om je leven verder vorm en inhoud te geven en laat ook je ambities zien. Een goede leidinggevende zal je eerlijk vertellen wat je wel en niet goed doet en je zo weerbaar maken. En je richting geven waarin je je verder kunt ontwikkelen om jezelf (al dan niet binnen je huidige bedrijf of organisatie) inzetbaar te houden.

Als je niet investeert in jezelf is de relatie met je werkgever niet langer gelijkwaardig; dat is slecht voor de werkgever, maar nog slechter voor jezelf. In toenemende mate is het arbeidscontract ook een sociaal contract. De werkgever zal daarbij zijn verantwoordelijkheid moeten en willen nemen. Maar dat geldt evenzeer, en misschien nog wel meer, ook voor jezelf. Een sociaal plan bij reorganisaties is mooi om mensen te beschermen, maar deels werkt dat ook averechts, wanneer het door de werknemer als een vrijbrief wordt gevoeld om niet een leven lang te leren. Bij een levensverwachting van 85 jaar zal de AOW gerechtigde leeftijd niet alleen naar 67 jaar opschuiven, maar zal dat de komende tijd verder gaan richting 70 jaar. Des te meer is het noodzakelijk om bij te blijven. De opleiding uit de periode tot je 25 werd veroudert en is na 5 tot 10 jaar al niet meer up to date. Voorkom schade voor jezelf en start met scholing. Doe het nu!