weten wat er speelt
kennis delen

Integriteit: trouw aan je manager of trouw aan jezelf?

OPINIE - 01 augustus 2013

Duivels dilemma

Verschillende gedachten komen bij mij op bij de woorden “duivels dilemma”. Hoezo duivels? Dat klinkt wel erg negatief. En waarom dilemma? Ik mag toch veronderstellen dat je als secretaresse of personal assistant met jarenlange ervaring weet hoe je met integriteit moet omgaan en dat niet meer als een dilemma ziet. Maar dat is kennelijk ietwat naïef gedacht. Er wordt immers door een gerenommeerd bureau onderzoek gedaan naar integriteit op de werkvloer en de rol die de secretaresse hierin speelt. Bovendien weet Pro Assistance een volledig seminar te organiseren omtrent dit dilemma. Dat geeft toch stof tot nadenken…

Als ik denk aan de situaties die ik zelf heb meegemaakt, dan betekent integriteit voor mij eerlijk en betrouwbaar zijn. Onder alle omstandigheden. Dus ook als je het een keertje niet eens bent met je manager. Dan probeer je, met argumenten omkleed, aan te geven waarom je er anders over denkt. Daarbij moet je je niet laten beïnvloeden door de autoriteit van een manager. Jouw oordeel kan juist van groot belang zijn omdat je weet wat er speelt op de werkvloer. Dat kan lastig zijn - over dilemma’s gesproken! – omdat je vaak over informatie beschikt die je niet zomaar kunt delen. Bijvoorbeeld omdat het in vertrouwen aan je is verteld of omdat je daarmee een collega in problemen brengt. Deze afweging maak je als secretaresse of personal assistant regelmatig. Want je ziet en hoort veel. Soms meer dan je lief is... Maar wat doe je als je ergens echt grote twijfels over hebt? Ben je dan de zogenaamde klokkenluider? En zo niet, hoe handel je dan toch naar je eigen innerlijke waarden en normen? Hoe moeilijk het dilemma ook is, het antwoord is wat mij betreft vrij eenvoudig: je werkt als werknemer of zelfstandige voor een bedrijf en daar ligt je loyaliteit. En als je niet meer loyaal kunt zijn naar je werkgever/opdrachtgever omdat dat niet strookt met jouw persoonlijke integriteit, dan zit er niets anders op dan op zoek te gaan naar een andere werkomgeving. 

De secretaresse als reddende engel

Iedereen die support geeft aan een manager of een management team ziet zichzelf graag als de reddende engel. Want daar spat de positiviteit van af! Het suggereert ook een bepaalde mate van optimisme, stichter van vrede en vrolijkheid. Die rol kan een secretaresse vaak als geen ander op zich nemen. In elk geval weet je met iedereen een relatie op te bouwen, waardoor je zowel op zakelijk als persoonlijk vlak goed op de hoogte bent. Juist bij integriteitkwesties een belangrijke factor. Doordat je met wat meer afstand kan kijken naar de dagelijkse gang van zaken, ben je in staat om je manager van objectief advies te voorzien. 

Dat je als “engel” altijd het zonnetje in huis moet zijn, wil ik graag iets nuanceren… Want om een reddende engel te zijn én te blijven, moet je soms ook duidelijk voor je standpunten uitkomen. En dat kan wel eens als bijdehand of dominant worden gezien. Maar een doorgewinterde personal assistant kan prima bepalen hoe zij het beste haar doel kan bereiken. Soms is dat met een lach en soms juist met doortastend optreden. Dat geldt ook voor mij. Zolang ik het vertrouwen heb dat ik handel in het belang van de organisatie en van mijn manager, ach dan kan ik best wel eens op mijn strepen staan. 
Reddende engel bij duivelse dilemma’s… Vanuit beide invalshoeken kom ik tot dezelfde conclusie: integriteit is vooral trouw aan jezelf zijn. Dat kan toch niet al te moeilijk zijn?

 

Door: Renate Brunekreef