weten wat er speelt
kennis delen

Integriteit niet alleen in bestuurskamer

10 augustus 2014

Integriteit blijft een onderwerp dat voortdurend aandacht krijgt in de media. Maar dan eigenlijk alleen wanneer zich opnieuw een incident of regelrecht schandaal aandient. “Integriteit moet als kernwaarde op de agenda komen in de polder”, volgens Miranda van Mondfrans, eigenaar en directeur van Pro Assistance.

Maatschappelijke discussie

Integriteit wordt bijna altijd gekoppeld aan incidenten en schandalen. En de aandacht gaat daarbij voornamelijk uit naar de bestuurder. Bovendien speelt de sensatiewaarde hierin een grote rol. Miranda van Mondfrans, eigenaar en directeur van Pro Assistance, stelt: “Dat doet geen recht aan het te allen tijde integer handelen als leidend principe voor alle medewerkers en waarvoor voortdurend aandacht moet zijn binnen organisaties.” Volgens Van Mondfrans zou een onderwerp als integriteit door VNO-NCW op de agenda’s van de verschillende gremia moeten worden gezet. “Als een centraal thema, met als doel de maatschappelijke discussie op gang te brengen en te houden.”

Theoretisch kompas

Het recent verschenen boek van Rob de Lange en Jaap ten Wolde (‘Ik ben integer, jij bent integer’) geeft aandacht aan integriteit binnen een bredere context. En al eerder werd in een white paper van organisatieadviesbureau Berenschot aandacht gevraagd voor dit onderwerp bij niet alleen bestuurders (De secretaresse: reddende engel bij duivelse dilemma's). In hun onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Pro Assistance, blijkt dat bestuurders en directies van bedrijven en organisaties in voorkomende gevallen niet handelen overeenkomstig hun theoretisch kompas. “Dat is nu exact de reden waarom integriteit en hoe daarnaar te handelen een voortdurend onderwerp van gesprek zou moeten zijn” vult Van Mondfrans aan. Zij is van mening dat de organisatie zodoende kan (her)ijken of het handelt zoals ze vindt dat het moet handelen.

Toets op integriteit

De voortdurende aandacht in de media voor integriteit, hoezeer ook incident gedreven, leidt wel tot integer handelen als selectiecriterium. Van Mondfrans licht toe: "Vanuit onze expertise merken wij in toenemende mate dat bedrijven en organisaties vragen om een toets op integriteit als voornaam selectiecriterium. Vooral ook bij (directie)secretaressen. Deze groep heeft direct te maken met wat zich in bestuurskamers afspeelt". Incidenten en schandalen dienen waarneembaar en merkbaar af te nemen. Dat is beter voor de bedrijven en organisaties zelf, maar zeker ook voor de reputatie van Nederland in handelsrelaties. Van Mondfrans : “Juist daarom zou een orgaan als VNO-NCW zich hier druk over moeten maken. Nu meer dan ooit”.