Catch of the day
28 april 2016

InstrumensEr zijn nu twee personen die direct begrijpen wat de titel van deze blog inhoudt. Eén van die twee mag ook formeel patent op dit woord aanvragen. Tijdens een gesprek met haar op het kantoor waar ze nu werkt kwam ze geheel spontaan met de term “Instrumens” en ik vond en vind deze naam eigenlijk wel briljant. Daarom breng ik deze graag naar buiten. Waarom?

High potential

Wij spreken per week een flink aantal professionals. Kandidaten met vele jaren werkervaring, of zij die onder de noemer ”high potential” geplaatst kunnen worden. Assistenten in spe met veel potentie: HBO of WO opgeleid, een paar jaar werkervaring en bewust kiezend voor het ondersteunende vakgebied. Voor hen niet altijd even makkelijk want hoe vaak zij in hun directe omgeving niet te horen krijgen: “en jij hebt zó’n mooie studie gedaan en nu word je secretaresse?!”. Denk aan een studie bedrijfskunde, rechten, een taal of hogere hotelschool. We hebben ook iemand geplaatst die aan de faculteit Geesteswetenschappen had gestudeerd. Zelfs wanneer je ooit de universitaire studie Franse Taal- en Letterkunde hebt afgerond en al 10 jaar in het secretariële vak zit, dan nog blijkt het lastig uit te leggen waarom je de keuze voor het secretariële vak hebt gemaakt en wat je nu eigenlijk doet. De meesten gaan de discussie dan ook maar niet (meer) aan en laten het zo. Dat zijn juist en eigenlijk de sterke karakters. Ze weten wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze waard zijn. Redeneren vanuit eigen kracht. Hebben geen bevestiging vanuit hun omgeving nodig.

Sparring partner

Of het nu gaat om de kandidaat met de vele jaren ervaring of de high potential, tijdens de intake gesprekken bij ons op kantoor (zowel in Amsterdam als in Rotterdam), valt met regelmaat het woord “sparring partner”. Een woord dat je kunt onderbrengen in de categorie “container begrip”. Vanuit een eigen referentiekader bedoelt iedereen daar iets anders mee. De verwachting is in ieder geval bij iedereen anders. Er bestaat een aantal definities voor dit begrip, maar ik houd het op deze moderne versie: “een persoon die je inzet om je eigen inzichten en plannen (via een gesprek) te toetsen en waar mogelijk te verbeteren”. Als je deze definitie volgt, in hoeverre en op welk vlak kun je dan als ondersteuner een sparring partner zijn? Interessant om eens een keer uit te diepen.

Verwachtingen managen

Ook aan de opdrachtgeverskant worden de verwachtingen en eisen naar een hoger niveau getild. Denk aan (maatschappelijke) interesses, opleiding, creativiteit, maar ook aan (sociale) vaardigheden. Er wordt verwacht dat je op veel terreinen kunt meedenken en kunt schakelen. Maar hoe is de praktijk? Wordt er dan ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van de (sociale) intelligentie van een assistent? Je voelt het antwoord al aankomen: nog niet altijd. Er zijn leidinggevenden die wel een assistente van een hoog kaliber willen (of moeten) hebben, maar eigenlijk niet weten hoe ze deze professional optimaal kunnen inzetten. Zegt dat ook iets over de bestuurder, directeur of manager? Ik denk het wel.

Het gaat misschien wat ver om te suggereren dat deze groep een assistente als een soort gereedschap ziet. Een middel. Iemand die je kunt inzetten wanneer het nodig is. Op projecten of willekeurig waar of voor wat dan ook, vaak zonder voorafgaand overleg. En als dat gebeurt spreken we over een Instrumens.Reacties via Disqus