weten wat er speelt
kennis delen

Herstel van arbeidsmarkt

21 augustus 2015

Er is sprake van herstel op de arbeidsmarkt, zo meldde het CBS onlangs. Het aantal banen en vacatures is gestegen. En het aantal mensen dat korte tijd zonder werk zat, is afgenomen. Ook wij ervaren die positieve ontwikkeling in onze dagelijkse praktijk.

Vooruitgang

Het CBS maakte bekend dat het aantal banen in het tweede kwartaal van 2015 met 19 duizend is toegenomen tot 9,9 miljoen. Het aantal vacatures steeg in dat kwartaal met 6 duizend tot 131 duizend. Die toename in werkgelegenheid wijdt het CBS voornamelijk aan het aantal uitzendkrachten; het aantal banen van werknemers bij uitzendbureaus nam het laatste kwartaal toe met 18 duizend. In een jaar tijd groeide het aantal banen in de uitzendbranche met 63 duizend, maar liefst 10%.

Niet alleen in de uitzendbranche is er groei geconstateerd. Ook de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca doen het in dat opzicht goed. Daar kwamen het afgelopen kwartaal 10 duizend banen en 3 duizend vacatures bij.

Toenemde vraag naar ervaren (directie) secretaressen

De positieve ontwikkelingen hebben ook hun uitwerking op de vraag naar professionals. Niet alleen in het tweede kwartaal van dit jaar, ook in de afgelopen maanden is de vraag naar ervaren professionals toegenomen, zo blijkt uit onze dagelijkse praktijk. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus waren organisaties actiever in het uitzetten van wervingsopdrachten voor personal assistants, (directie) secretaressen en management assistants. Voor ons een extra indicator dat de arbeidsmarkt herstellende is.

Werkzame vrouwen

In het afgelopen kwartaal waren er 617 duizend mensen werkloos, 17 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2015. De werkzame beroepsbevolking nam toe met 15 duizend. Deze toename kwam volledig voor rekening van vrouwen. Ook in de voorafgaande drie kwartalen nam vooral het aantal werkzame vrouwen toe. Deze toename betreft zowel jongeren als ouderen.