weten wat er speelt
kennis delen

Gaan banen dan echt verdwijnen?

22 december 2015

De technologie ontwikkelt zich in een ramp tempo. En robots zijn steeds tot meer in staat. Wat betekenen die ontwikkelingen voor onze banen in de (nabije) toekomst? Gaan die verdwijnen, als gevolg van die toenemende automatisering? Of gaan ze op een andere wijze ingevuld worden? Consultancybedrijf McKinsey & Company startte dit jaar een onderzoek om antwoorden te krijgen op die vragen. En om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de opkomende automatisering voor de productiviteit. Onlangs is de tussenrapportage van het onderzoek bekend geworden.

Focus op beroepen misleidend

De tussentijdse resultaten van het McKinsey-onderzoek tonen aan dat bijna de helft van de betaalde werknemersactiviteiten kan worden geautomatiseerd, kijkend naar de huidige stand van de technologie. Dat betreft zowel het werk van laag- als hooggeschoolden. Een belangrijke constatering is ook dat er maar weinig beroepen zijn die volledig geautomatiseerd gaan worden op de korte tot middellange termijn.

Activiteiten worden steeds vaker geautomatiseerd en daardoor veranderen functies. Deze ontwikkeling zorgt voor een behoorlijke druk op bestaande bedrijfsprocessen. Om als organisatie te kunnen profiteren van automatisering - bijvoorbeeld door besparing op arbeidskosten, stijgende productie en een betere kwaliteit - dienen functies en processen namelijk opnieuw te worden gedefinieerd en ontworpen. Wanneer die op effectieve wijze worden geïmplementeerd door een organisatie, kan concurrentievoordeel worden verkregen.

Geen verdwijning. Wel aanpassing.

In de tussentijdse rapportage van McKinsey komt een aantal opmerkelijke feiten aan bod:

  • Bijna de helft (45%) van de werknemerstaken kunnen geautomatiseerd worden, kijkend naar de huidige stand van de technologie. Zodra machines in de toekomst (beter) in staat zijn ‘taal’ te gaan begrijpen, zal dat percentage met 13% toenemen.
  • Een klein deel van de beroepen (5%) kan in zijn geheel geautomatiseerd worden. En bij ongeveer 60% van de beroepen kan 30% of meer van de taken door computers worden overgenomen.
  • Niet alleen banen van laaggeschoolden worden (deels of volledig) geautomatiseerd. Ook een aanzienlijk deel van de taken van hooggeschoolden.
  • Omdat vaardigheden als creativiteit en het waarnemen van emoties vooralsnog zijn voorbehouden aan de mens, lijkt de toekomst van creativiteit niet in gevaar te komen. Echter, het blijkt dat maar weinig tijd besteed wordt aan creativiteit, slechts 4% van het werk. Voor het waarnemen van emotie ligt dat aantal hoger (namelijk 29%).

McKinsey pleit er voor - met de tussentijdse resultaten van het onderzoek aan hun zijde - de opkomende automatisering te omarmen. Creatieve processen blijven namelijk door mensen uitgevoerd worden. Datzelfde geldt voor (deel)taken die het omgaan met emoties vereisen. Juist doordat kunstmatig intelligente software de routinematige en saaie werkzaamheden van ons overnemen is er meer tijd voor betekenisvol werk.

Bovendien benadrukken de resultaten dat de focus moet komen te liggen op activiteiten. En niet op functies of beroepen. Vanwege die reden zullen werkgevers en overheden actie moeten ondernemen. Want dat functies en processen gaan veranderen, lijkt zeker.

Het eindrapport volgt in 2016.

 

(bron: De Ingenieur)