weten wat er speelt
kennis delen

Feeling good – Working better

23 september 2015

Als lid van Recruiters United bezoeken we de door hen georganiseerde bijeenkomsten. Naast netwerken en nieuwe mensen uit ons vakgebied leren kennen is het inspirerend om met vakgenoten thema’s te bespreken die voor ons relevant zijn. De afgelopen keer was het onderwerp Campus Recruitment. Dat is niet direct een sport die wij in ons dagelijks werk beoefenen, maar er waren genoeg opvallende zaken die wij graag delen.

Binden, boeien, verbinden

Was binden en boeien van medewerkers al langer een bekend noodzakelijk uitgangspunt voor het bouwen van cultuur en samen werken binnen een organisatie, nu komt daar het verbinden op andere waarden bij. Naast verleiden het werkelijk verbinden door gedrag van medewerkers echt te begrijpen en in te voelen. Want bij binding gaat het puur om gedrag. En dat verschilt per mens en per generatie. En daar grip op krijgen is van vitaal belang om werkelijke talenten aan je organisatie te binden. Dan moet je weten wat hun motieven zijn om (juist voor jouw bedrijf) te werken en waar ze gelukkig van worden, wat hun passie is en dus hun intrinsieke motivatie. Het gaat niet alleen om kennis en ervaring, maar veel meer om het juist kunnen toepassen daarvan. Bovendien is kennis in toenemende mate vindbaar; sneller en slimmer kennis kunnen vinden en de vaardigheid hebben om die kennis toe te passen zijn de echte talenten van vandaag en morgen.

Sociaal of juridisch contract

Naast deze echte belangstelling voor wat medewerkers drijft is het van groot belang om mensen te binden vanuit de eigen kernwaarden van de organisatie. Door een eigen cultuur en een heldere persoonlijkheid als bedrijf wordt het gedrag beïnvloed en ontstaat een duurzame relatie met elkaar. En dat is belangrijk nu steeds meer de “baan” verdwijnt en de medewerker moet staan voor een pakket aan taken die in steeds wisselende teams en binnen steeds wisselende rollen uitgevoerd moeten worden. Persoonlijkheid, passie en trots leiden tot een duurzame relatie waardoor men zich ook thuis voelt op het werk, men plezier maakt, men samen ontwikkelt en de vrijheid heeft om te experimenteren. Een zekere onafhankelijkheid en eigenheid die de arbeidsrelatie meer een sociaal contract laat zijn dan een puur zakelijke juridische overeenkomst.

Oprecht het juiste willen doen

En dat is wat we ook bij Pro Assistance doen. We vragen door, hebben oprechte interesse, willen vooral de mens achter de functionaris leren kennen en geven een realistisch beeld van mogelijkheden en adviezen om frustraties te voorkomen. Dat geldt ook bij opdrachtgevers. We zijn vooral geïnteresseerd in de cultuur van de organisatie/het bedrijf, de persoon voor wie gewerkt moet worden en wat deze verwacht. Waar wordt hij/zij gelukkig van, wat zijn de échte behoeften.

Zodat we de perfecte match kunnen maken. En aan beide zijden het “feeling good – working better” ontstaat.