weten wat er speelt
kennis delen

Goed nieuws! Werkgelegenheid en economie in de lift.

16 februari 2015

Het CBS heeft bekend gemaakt dat het weer de goede kant op gaat met de economie en de werkgelegenheid. De economie nam met 0,8 procent toe, ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. En de arbeidsmarkt heeft in het laatste kwartaal van 2014 de grootste groei doorgemaakt sinds 3,5 jaar.

Economie

De economie is in het vierde kwartaal van 2014 met een halve procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal. Er is nu drie kwartalen op rij groei gemeten en deze wordt bovendien breed gedragen; zowel de gezinsconsumptie, export als investeringen deden een duit in het zakje. We geven met z’n allen meer uit, voornamelijk aan meubels, elektrische apparaten en fietsen. En we durven weer te investeren in woningen.

Arbeidsmarkt

Ook de situatie op de arbeidsmarkt is een stuk rooskleuriger aan het worden: In het vierde kwartaal van 2014 is maar liefst een groei van 42.000 banen gerealiseerd, ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is de grootste stijging sinds 3,5 jaar. Voornamelijk zelfstandigen en uitzendkrachten hebben hier van kunnen profiteren. Het aantal banen van zelfstandigen nam maar liefst met 19 duizend toe en kwam daarmee op een aantal van 2,1 miljoen. Het hoogste aantal ooit!

Ondanks dat de arbeidsmarkt sterk verbeterd is, neemt het aantal langdurig werklozen nog steeds toe. In het vierde kwartaal van 2014 was bijna de helft van deze groep een jaar of langer werkloos. Eind 2013 was dat aantal nog 37%. Vooral bij 45-plussers is de werkloosheid vaak langdurig.

Beroepsbevolking

De samenstelling van de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren flink veranderd. Sinds de economische crisis (2008) is het aantal medewerkers met een vaste arbeidsrelatie met ruim een half miljoen afgenomen. Het aantal werknemers met een flexibel contract en het aantal zzp’ers daarentegen neemt al jarenlang gestaag toe.

Toename van vacatures

De vacatures blijven maar komen. Eind vorig jaar waren er maar liefst 119 duizend, 6 duizend meer dan een kwartaal eerder. Het herstel is in bijna alle bedrijfstakken merkbaar. De handel en zakelijke dienstverlening hebben de grootste bijdrage geleverd aan het opstuwen van de vraag naar arbeid.

De toename van het aantal vacatures lijkt ook de komende periode aan te houden, dan wel te versnellen. We zijn daarmee op weg de pieken van 2007 en 2008 (hoogtij-jaren) te halen, ook al zitten we nu nog op de helft daarvan.