weten wat er speelt
kennis delen

DNB: geen kortingen op pensioen nodig

01 september 2015

De 155 Nederlandse pensioenfondsen met een tekort hoeven de pensioenen niet te verlagen volgend jaar. Ook hoeven in de meeste gevallen de premies niet omhoog. Dat heeft de Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bekend gemaakt. De toezichthouder heeft afgelopen zomer de herstelplannen van fondsen in onderdekking beoordeeld.

Een klein deel van deze fondsen, zo’n 20%, kan mogelijk zelfs de pensioenen volgend jaar alweer een beetje ophogen met de inflatie, blijkt uit de herstelplannen.

Bijna alle herstelplannen goedgekeurd

Twee derde van de Nederlandse pensioenfondsen moest in juli een herstelplan indienen, omdat ze er niet goed genoeg voorstonden. Onder deze fondsen zijn onder meer ambtenarenpensioenfonds ABP en de metaalfondsen PME en PMT. Volgens DNB zijn op één na alle herstelplannen goedgekeurd. Één fonds moet een nieuw plan indienen, omdat DNB het aanvankelijke plan niet concreet genoeg en onhaalbaar vond.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen, waardoor er minder snel kortingen nodig zijn. Fondsen mogen hun tekort namelijk over een langere periode uitsmeren. Dit jaar gaat het om een termijn van twaalf jaar vanwege een overgangsregime. In de toekomst zal deze periode tien jaar zijn.

Optimistisch over toekomstige rendementen

Uit de herstelplannen blijkt dat pensioenfondsen vrijwel geheel verwachten te herstellen op basis van de overrendementen die ze denken te gaan halen de komende jaren. Fondsen mogen op allerlei manieren hun financiële positie herstellen, bijvoorbeeld door premies te verhogen, maar ook door prognoses mee te nemen over de verwachte rendementen op beleggingen. Gemiddeld gaan ze uit van 4,7% rendement volgens DNB.

Deze rendementsverwachtingen zijn wel aan maxima gebonden. Zo mogen fondsen bij aandelen met een maximaal verwacht jaarlijks rendement van 7% rekenen en bij vastgoed met 6%. Een aantal fondsen, met name grotere fondsen, heeft ervoor gekozen van deze maximaal toegestane percentages uit te gaan. DNB wijst er wel op dat het nog op de financiële markten moet blijken of deze rendementen daadwerkelijk gehaald kunnen worden.

Naar verluidt gaat de toezichthouder de komende maanden nog in gesprek met fondsen die in hun herstelplannen de randjes hebben opgezocht.

Boven een dekkingsgraad van 110% mogen fondsen de pensioenen weer beetje bij beetje gaan ophogen met de inflatie, ook al voldoen ze nog niet aan de vereiste dekkingsgraad (circa 120%). De dekkingsgraad geeft weer in hoeverre pensioenfondsen in staat zijn de toekomstige pensioenen te betalen. Volgens DNB gaat twee derde van de fondsen er in hun herstelplan vanuit dat ze in 2018 de pensioenen weer gedeeltelijk kunnen indexeren.

Overigens is er in deze herstelplannen nog geen rekening gehouden met de recente aanpassing van de rekenrente door DNB. Aan de hand van de rekenrente berekenen fondsen hun verplichtingen. Doordat de rekenrente met de nieuwe berekening lager uitkomt, hebben fondsen nog een extra klap te verwerken gekregen. Gemiddeld gaat de dekkingsgraad door deze maatregel 3%-punt omlaag op den duur. 

(Bron: Het Financieele Dagblad)