weten wat er speelt
kennis delen

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid

29 september 2014

De eerste wijzigingen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid worden per 1 januari 2015 al ingevoerd. Ben jij op de hoogte welke wijzigingen dat zijn en welke gevolgen dat voor jou heeft? We hebben een aantal belangrijke veranderingen van de Wet Werk en Zekerheid voor je op een rijtje gezet.

Geen proeftijd bij contract van 6 maanden of minder

Wanneer je een arbeidsovereenkomst sluit met je (toekomstige) werkgever voor 6 maanden of minder, kan er geen proefperiode meer opgenomen worden. Dit geldt voor de arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2015 gesloten worden. 

Schriftelijk informeren

Indien de werkgever de tijdelijke arbeidsovereenkomst, van 6 maanden of langer, niet wenst voort te zetten, dient hij dit minstens een maand voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan jou kenbaar te maken. In het geval dat je werkgever dit verzuimt te doen, is hij verplicht je een maandloon te betalen. Deze regel gaat niet op voor de arbeidscontracten die voor 1 februari 2015 eindigen. 

Ketenbepaling verandert

De bepaling die het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten vaststelt voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd komt, de ketenbepaling, wijzigt per 1 juli 2015. Wanneer je  meer dan 3 tijdelijke contracten achter elkaar krijgt, of jouw tijdelijke contracten tezamen de 24 maanden overschrijden, dien je een arbeidscontract voor onbepaalde tijd te krijgen. Er is sprake van opeenvolgende tijdelijke contracten als de tijd ertussen 6 maanden is, of minder. 

'In principe' geen concurrentiebeding meer

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden in principe geen concurrentiebedingen meer opgenomen. De enige uitzondering hierop vormt het geval waarin de werkgever van mening is dat de bedrijfs- of dienstbelangen zo zwaar wegen, dat het een concurrentiebeding vereist. In dit geval dient je werkgever dit te motiveren en deze motivatie in de arbeidsovereenkomst op te nemen.