weten wat er speelt
kennis delen

Volgt de media de norm of de norm de media?

OPINIE - 08 juli 2014 - Door Dr. Filip van den Bergh, adviesbureau Berenschot.

Zijn dit nou voorbeelden van de waarheid die boven tafel komt? Ik heb twee vragen waarvan ik het antwoord nooit zal kennen. Ten eerste: de nieuwsberichten in de krant, klopt daar nou wat van? En ten tweede: wat zien we niet terug in de krant?

Deze twee vragen houden verband met elkaar, en de mogelijke antwoorden ook. De zaken die in de krant komen bepalen namelijk wat de norm is. Door publiekelijk schande te spreken van het gedrag van een bestuurder bepalen we samen waar de grens precies ligt. Tegelijkertijd hebben de zaken die niet in de krant komen geen effect op onze gezamenlijke norm. Vorig jaar heb ik samen met collega’s onderzoek gedaan naar dilemma’s waarin directiesecretaressen terecht kunnen komen in de uitoefening van hun vak. In gesprekken met directiesecretaressen bleek al gauw dat de misstanden van bestuurders die de krant halen veelal niet in verhouding staan met wat er in het bedrijfsleven gebeurt. De verhalen die daar over tafel kwamen, waarover ik beloofd heb niets te zeggen, openden mijn ogen.

Sindsdien kijk ik anders naar het nieuws en de vallende bestuurders. Veel integriteitsproblematiek valt wat mij betreft in de categorie “onhandig”, of “dom” en niet in de categorie “kwaadaardig”. Natuurlijk, er komen schurken voorbij in de parlementaire enquête over de problemen bij woningcorporaties. Maar ik ben blij dat er geen nieuwsindustrie is die hongerig naar scoops mijn werk voortdurend doorzoekt op oneffenheden. Ik zou, hoewel ik mijzelf toch wel te goeder trouw vind, keihard vallen. Net als al die andere sullen in de krant. Zou een directiesecretaresse hier van dienst kunnen zijn? Zij doorleven de dilemma’s van hun bestuurders ook. Maar ik denk dat dat wel heel lastig voor ze is. Kwaadaardigheid luistert niet, en dommigheid hoort niet.

Dr. Filip van den Bergh, adviesbureau Berenschot