weten wat er speelt
kennis delen

Bemiddelaar blijkt meest effectieve keuze voor zzp’er

28 juli 2015

Uit recent onderzoek van de ZZP Barometer onder ruim 500 zzp’ers is gebleken dat de grote meerderheid, namelijk 68%, opdrachten verkrijgt via een bemiddelaar. Andere effectieve kanalen waarmee de zzp’er tot opdrachten komt zijn inschrijvingen op marktplaatsen (63%), LinkedIn (49%) en Facebook (34%).

Opdrachten

Voor het verkrijgen van opdrachten zet de zzp’er meerdere kanalen in. LinkedIn is veruit favoriet met 88%, gevolgd door een inschrijving bij een bemiddelaar (70%). Maar ook marktplaatsen en de bekende social media worden niet onbenut gelaten. Hieronder een overzicht van de populariteit van de kanalen die ingezet worden door de zzp'ers:

  • LinkedIn : 88%
  • Bemiddelaar : 70%
  • Marktplaatsen : 67%
  • Facebook : 38%
  • Twitter : 35%
  • Google+ : 18%
  • Pinterest : 6%
  • Instagram : 4%

 

Effectiviteit per kanaal

Zoals gebleken is een inschrijving bij een bemiddelaar de meest effectieve; maar liefst 68% van de ondervraagden geeft aan via een bemiddelaar een opdracht te hebben verkregen. En 70% is dan ook ingeschreven bij minimaal één bemiddelaar. Gemiddeld is de zzp’er ingeschreven bij 3,6 bemiddelaars. 

De effectiviteit van de overige kanalen loopt sterk uiteen. Waar op LinkedIn één op de twee leden een klant scoort via het netwerk (49%), en bij Facebook één op de drie (34%), is dat bij Twitter één op de vijf (21%) en bij Google Plus 17%, Instagram 13% en Pinterest slechts 3%.

Over het onderzoek

De onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 519 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan één miljoen zzp’ers die Nederland momenteel kent.