Catch of the day
14 april 2016

“Geef-een-bloemetje-aan-je-secretaresse-dag”Volgende week is het weer zover: de derde donderdag van april is het namelijk Nationale Secretaressedag. De eerste blogs en artikelen gaan al weer over het net en gelijk aan de voorgaande jaren zijn de reacties weer zeer uiteenlopend. Van bullshit, denigrerend, Moederdag tot waardering en “waar maken we ons druk om”. Wie vonden het in 1989 eigenlijk nodig om “Secretaries Day” vanuit Amerika naar Nederland te halen? Wat was de oorspronkelijke gedachte bij dit initiatief en wat is daarvan terechtgekomen?

Vak in beweging

Het secretaressevak was eind jaren tachtig (zoals nog steeds) sterk in beweging en samen met het toenmalige StarJob Secretaresse Uitzendbureau concludeerde Instituut Schoevers dat er meer inhoudelijke aandacht aan deze doelgroep moest worden besteed. Het idee ontstond om “Secretaries Day” naar Nederland te halen. Dat leek een goede kapstok om een emancipatoire vernieuwing van het vak van secretaresse en haar imago teweeg te brengen. Schoevers liet destijds veel onderzoeken uitvoeren naar de veranderingen in het ondersteunende vak, o.a. bij de Katholieke Universiteit Tilburg (nu Tilburg University). Prof. Dr. Ton Wentink was als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en hij heeft in opdracht van Schoevers veel onderzoek gedaan. Door de technologische ontwikkelingen veranderde er in die tijd heel veel, wat een direct effect had op diverse functies. En wat voor effect had dit op het secretaressevak? En hoe zou Schoevers daar vervolgens als opleider op in gaan spelen?

Kantoor van de toekomst

Prof. Dr. Wentink deed onderzoek naar “het kantoor van de toekomst” waarin hij een beeld schetste van de omgeving waarin de secretaresse zou komen te werken. Hoe zou een moderne organisatie eruit komen te zien? Organisaties zouden o.a. procesgerichter en daardoor platter worden. Als de hiërarchische structuur in een bedrijf zou wegvallen, zou dan ook het management verdwijnen? En als het management wegvalt, wat gebeurt er dan met de secretaresse? De assisterende rol zou daar drastisch door kunnen gaan veranderen. Andere competenties zouden belangrijk worden. Een assistente zou meer een informatie- en procesmanager gaan worden. En als dat inderdaad zo zou zijn, dan zou het imago van de secretaresse dus moeten veranderen.

Cruciale fout

Marketing, PR, communicatie en onderzoek kosten geld. Heel veel geld. StarJob Secretaresse Uitzendbureau en Instituut Schoevers betrokken om die reden Bloemenbureau Holland als medesponsor bij hun initiatief. En dat is achteraf gezien een “historische fout” geweest.

Met elkaar richtten zij een Stichting op: “Stichting Secretaressedag” met als doel inhoudelijke aandacht voor dit mooie vak te vragen. Aandacht voor studie en opleiding. Wegblijven van de parelketting, pumps en plooirok. Dát was het uitgangspunt.

Echter, het instellen van een Secretaressedag mondde eigenlijk alleen maar uit in juist een bevestiging van dat stereotype beeld. De eerste jaren maakten de bloemisterijen miljoenen meer omzet maar er werd nauwelijks extra aandacht besteed aan opleiden, ontplooien en zelfontwikkeling.

Schoevers is uiteindelijk uit de Stichting gestapt: het doel was helaas niet bereikt. Secretaressedag is daarmee verworden tot een al dan niet verplicht gevoelde “Geef-een-bloemetje-aan-je-secretaresse-dag”, die geen recht doet aan de moderne secretaresse. De kritischdenkende, probleemoplossende en creatieve rots in de branding bij bedrijven en organisaties.Reacties via Disqus