Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website van Pro Assistance en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het vinden van een baan of tijdelijke opdracht.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is. Pro Assistance zal deze gegevens alleen aan derden ter beschikking stellen met uw voorafgaande toestemming, met als doel het vinden van een baan of tijdelijke opdracht.

Sociale netwerken

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door de codes die worden aangeleverd door deze sociale netwerken zelf.

Leest u de privacyverklaringen van deze sociale netwerken (zij kunnen regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij publiceren een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie persoonlijke gegevens

Indien u een relatie met Pro Assistance heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Pro Assistance B.V.
Van Heenvlietlaan 200
1083 CM  Amsterdam

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.